„Идеята ни е да създаваме висококачествени вина от традиционните за района сортове грозде, като се опитваме да съхраним старите винени традиции в региона, които датират още от времето на траките. За целта отделяме специално внимание на гроздето, което добиваме от собствени лозови масиви в района на Петрич и технологиите, по които произвеждаме нашите вина.”

Oрбелия е малка семейна винарна, създадена от Костадин Чорбаджийски и неговото семейство. Разположена е в подножието на планина Беласица, до с. Коларово, на 12 км. западно от гр. Петрич. Орбелия е древното тракийско име на планинския масив и в превод означава бяла, красива планина.

Винарната отваря врати през 2013 г. и разполага със съвременно технологично и лабораторно оборудване. Съдовия капацитет е 100000л. вино, като разполага със съдове от 1000 до 10000л., което позволява да селектират малки партиди висококачествени вина. Част от вината отлежават във френски, български и американски дъбови бъчви тип барик.

Петричко–Санданското поле е най-слънчевият и топъл български край, с богата история и красива природа, регион в който лозарството е с хилядолетни традиции. Още от тракийска древност по тези земи е започнало култивирането на някои стари местни сортове като Широка мелнишка лоза, която и до днес е широко разпространена в този край.

Лозовите масиви на Орбелия са около 120 декара, сред които традиционните за региона сортове – Широка мелнишка лоза, Ранна мелнишка лоза, Сандански мискет, както и Мерло, Каберне Совиньон, Каберне фран, Рубин, Шардоне и Мускат Отонел. Почвените характеристики са канелени горски, делувиални и алувиално-ливадни почви, който дават чудесни условия за тяхното развитие. Разположени са в землищата на селата Митиново и Старчево.

Орбелия се старае да съхрани местните традиции във винопроизводството. Затова архитектурата и интериора на винарната са в унисон с българския бит и култура. С това искат да покажат неговата красотата и уникалност и да я запазят във времето. Винарната е отворена за индивидуални и групови посещения, като организират и винени турове в региона.