ВИНАРСКА ИЗБА „CHATEAU DES BERGERS“

Виното е свързано със своя регион така, както човек със своя род. Когато корените му идват от земя с древна история, не Ви ли се иска да изпитате неговия характер в настоящето?

На 12 км. от Търговище, върху останките от неолита и древни тракийски артефакти се намира село Овчарово. Уникално разположение, невероятна гледка и свеж полъх идващ от Преславската планина – на това прекрасно място ще откриете Винарна и Хотелски комплекс „Шато Дe Берже”. В „Замъка на Овчаря“ (в превод от френски) млад и мотивиран екип от професионалисти работи и придава модерно звучене на вековните български традиции в гостоприемството и винопроизводството.

,,Chateau Des Bergers” се появява през 2012 г. в резултата на личен хъс, професионална ерудиция и най-вече любов. Любов към корените и вяра в потенциала на плодородната земя, на която днес зреят 150 дка лозя. Землището на село Овчарово е разположено в подножието на североизточните склонове на Преславската планина. Релефът е предимно нискохълмист и равнинен.

Лозовите насаждения заемат терен с наклон 1 – 3 ° със североизточна експозиция и надморска височина 320 – 335 м. Почвите в масивите са образувани върху карбонатни, песъкливо – глинести материали. В климатично отношение землището на село Овчарово попада в климатичния район на Предбалканските хълмисто-ридови земи от Северобългарската умерено-континентална климатична област на Европейската континентална (умерена) климатична област.

С разработването на лозята е ангажиран френският енолог Пол Борд (Paul Bordes). След обстойно запознаване със специфичния климат и вкуса на почвата той определя за най-подходящи и обещаващи сортовите култури Каберне Фран (Cabernet Franc), Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon), Пино Ноар (Pinot Noir), Мерло (Merlot), Шардоне (Chardonnay) и Совиньон Блан (Sauvignon Blanc). И се оказва прав – насажденията, доставени през 2009 г. от френския лидер сред производителите на посадъчен материал, Пепиние витикол Мерсие (Pépinières viticoles Mercier), се захващат и развиват отлично на тази земя с древна история, уникални условия и обещаващо бъдеще.

От откъсването на грозда до постъпването му във винарната изминават само 20 минути. Тук той преминава през различните етапи на подготовка по естествения път на гравитацията, планиран още при създаването на “Шато де Берже”. Съоръженията за винификация са произведени от италиански компании и френска фирма, на която са се доверили и от Moet & Chandon. Терморегулацията е австрийска и гарантира идеални условия за създаването на вино. На финала ценната течност се отлага в оригинални френски дъбови барици (barriques) с вместимост 225 л.